Yangın Kapısı İmalatı ve Satışı

Yangın Kapısı Nedir?
Türkiye son dönemlerde doğal afetler ve yangın durumlarından sık sık etkilenen bir ülke haline geldi. Kanunlarda, Yangın Kapısı Yönetmeliği; konutlarda can ve mal güvenliği için bazı yaptırımlar uygulamış durumda.

Yangın yönetmeliği sayesinde, kamu binaları, iş merkezleri, AVM’ler, yurtlar, siteler ve binalarda yangın kapısı kullanmak; can ve mal kaybını engellemek açısından standart hale getirildi. Yangına dayanıklı kapılar, yapılarda güvenliği sağlayabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler.

Yangına dayanıklı kapı nedir?
Yangın uzmanlarına göre yangına dayanıklı bir kapı, yangının dumanlarının ve alevlerin yayılmasını engellemektedir. Yangının seyrini yavaşlatır veya yayılmasını önler. Yangına dayanıklı kapılar metal ve alçı gibi malzemelerden yapılmış ağır bir kapıdır.


Her kapı aynı dayanıklılığa sahip olmadığı gibi bu dayanıklılık süresi 20 ile 180 dakika arasında değişebiliyor. Ancak bu kapılar tamamen yanmaz olarak tasarlanmadı sadece bir süre dayanacak kadar sağlam. Sonuçta kapılar yanıcı malzemelerden yapılmıştır ve bir yangın sonunda mutlaka yanacaktır. Yangın kapıları insanların ve hayvanların meskenlerden dışarı çıkmasını ve daha az duman solumasını sağlar. İnsanlar duman solumayı önemsiz gibi görebilir oysa yangınlardan en çok can kaybı karbonmonoksit, kükürt dioksit gibi gazlar “yangın dumanı” solumaktan meydana geliyor.

Yapılarda kullanılan her kapının aynı yangın direncine sahip olmadığını söyleyebiliriz. Şirket kapılarının çoğu 30 dakikadır, bazı şirket kapılarının alev alma süresiyse 60 dakikadır. Ahşap dekor kapıların çoğu 20 dakikalık yangın derecesindeyken MDF “orta yoğunluklu sunta” kapılarda 60 ,90,120 dakikalık yangın dayanımı bulunur.

Yangına dayanıklı bir kapıya ihtiyacınız var mı?
Veriler kapıların belli derecelere kadar dayanabildiğini göstersede bunların hepsi tatbikat ortamında kaydedildiği için gerçek hayatta aynı sonuçları vermeyebilir. Yangınlar bazen o kadar şiddetli olmaktadır ki çeliği bile eritebilmektedir. Doğru takılmış bir yangın kapısı binanın içindeki bina sakinlerinin dışarı tahliyesini belirli süre güvenli hale getirir.

Ayrıca bina içinde dairelerden birinde yada bölümlerden birinde meydana gelen yangının diğer bölümlere geçmesini engelleyecektir. Eğer binanızda olası bir yangında insanların can ve mal güvenliği için tedbir almak istiyorsanız yangın kapısı kullanmayı düşünebilirsiniz.

Ticari ve Endüstriyel Kullanım İçin Yangın Kapıları

Yangına dayanıklı kapıları ve çerçeveleri bazı lisanları ve sertifikaları almış olmak zorundadır. Bu kalite standartları il olarak Türk Standartlarıdır eğer yoksa, USA NFDA 80 standartı, EN ve CE standartları baz alınabilir bunun dışında devletçe yayınlanan yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bazı tesisler yangın kapısından muaf tutulurken bazıları binaların tahliye bölmelerine yangın kapısı taktırmakla yükümlüdür.

Türkiye’de yerel yönetmeliklere göre hangi yapılarda yangın kapısı kullanmak zorunludur bakacak olursak;
Kapalı kullanım alanı 1000 m2 den büyük olan; imalathane, fabrika, atolye, depo, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, otel ve motellerde yangın kapıları kullanılır. Bu kapılar itfaiyenin girebileceği ve içerdekilerin kolay ulaşabileceği bir açıklıkta projelendirmelidir.

Yanıcı ve yakıcılık oranı yüksek hammaddelerin “radyoaktif maddeler gibi” işlendiği tesislerde bölümleri ayırmak için yangın kapıları kullanılır. Yatay Tahliye bölümlerinin ayrılması: Kullanım alanı genişlemesine yayılmış binalarda kullanıcıları yangın geçirimsiz başka bir kompartmanda korumayı amaçlar.


Korunumlu koridor ve hol: Bitişik olduğu mekanlarla ayrılıp, yangın amaçlı korunmak istenen koridor veya hol.

Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı malzeme ile çevrili korunmalı merdiven katları.

Bunlar gibi insan trafiğinin fazla ve güvenlik zaafiyeti olan yerlerde yangın kapıları kullanımı yasalarca gereklidir. 5000 m2 nin üzerindeki yapılarda binanın dışında bir proje ile projelendirerek yangın kapıları ve yolları devlet izni alabilir.

Standartların Test Edilmesi Yangına dayanıklı kapıların testi Underwriters Laboratory “UL” standartları ve NFPA standartlarının belirlediği koşullar ile yapılır.

UL 10B, Kapı tertibatının yangın testleri

UL 10C Kapı Tertibatının pozitif yangın basıncı testi

NFPA 252,

kapı tertibatının standart yangın test yöntemleri IBC yandan menteşeli kapının UL 10C ve NFPA 252 testleri kullanarak pozitif basınçla dayanıklılığının ölçülmesidir. Kapı testlerinde 1925 dereceye kadar Fahrenhait sıcaklığı kullanılır. Bu sürede kapının belirlenen süreye kadar çerçevesinde kalması beklenir.

Bundan sonra kapı hortum akışı testine sokulur böylece kapının sıcak-soğuk arasındaki değişimde ki mukavemeti ölçülmüş olur. Ancak 20 dakikalık kapılar bu testten muaftır.

Kapı bağlantı parçaları yangına dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Kapı kilit parçaları menteşe ve kilitler buna dahildir. Yangın sırasında kapı genleşir ve buda parçaların birbirini sıkıştırmasına sebep olur. Böylece yangın kapısı olmayan bir kapı çerçevesinden çıkar ve bütün dumanı ve alevi içeri alır.Kapı açıklık koruyucu olmalıdır. Yani yangın sırasında hava akışını kesmelidir.

Bina İçin Hangi Yangın Kapısı Seçilmelidir?

Yangın kapıları mekanlara göre farklı seçeneklerde üretilir. Geniş çerçeveli yangın kapıları, eni geniş duvarlarda kullanılabilir. Bina kodu belirli bir yerdeki bir duvarın derecesini belirler. Çeşitli yangın duvarları, bölmeleri, duman bölmeleri, duman bariyerleri için yangına dayanıklılık gereksinimleri birbirinden farklıdır.

Mesela önüne yanıcı madde yığılma ihtimali olan bir duvarla, bu risk olmayan duvarın ihtiyacı birbirinden farklıdır. Geniş ve çok kullanımlı alanlarda “stadyum ve hastane gibi” aynı anda belki onlarca kişinin kapıdan geçmek isteyeceği alanlarda çift kanatlı kapılar daha yaygın kullanılır. Bina içlerinde cam veya metal kasa olan daha hafif ve kullanışlı yangın kapıları tercih edilebilir.

Yangın Kapılarının Açık Tutulması Nasıl Sağlanır?

Birçok binada, binayı dışarıdan izole etmek amacıyla ve hırsızlık, gasp gibi kötü niyetli amaçlarla içeri girilmesini önlemek için yangın kapıları kapalı tutulabiliyor. Bu durumlarda içeride kalan kullanıcılar olası bir yangın veya doğal afet durumunda bu kapıları kullanamıyor. Güvenli tahliye için özel amaçlı kullanılan bu kapıların kilitli tutulması etik değildir. Eğer dışarıdan müdahale edilmemesi isteniyorsa bunun için farklı alternatifler mevcuttur.

Yangın kapılarını açık tutmak için kullanılan elektromanyetik tutucular ve entegre duman  dedektörleriyle kapı kilidini açmanın değişik varyasyonları vardır. Buna benzer şekilde kapıları kilitli tutmak için otomatik kullanımlı kilitler mevcuttur. Kapıları kilitli tutmak için dijital çözümler yerine mekanik çözümler kullanılır. Yangın sırasında meydana gelecek bir kısa devre kapıların açılmasına sebep olabileceğinden elektronik kilitlerin kullanımı uygun değildir.

Yangın Kapıları Yenileme İçin Değiştirilebilir mi?

Yangın kapıları işlevsel olarak üretilmekte olup dekorasyon amaçlı kaplama seçenekleri üretici firmalarda çok fazla bulunmaz. İç mimarlık firmaları bu kapıları kaplama, boyama gibi yüzey uygulamaları için üretici firmaya danışmalıdır.

Yangın Kapılarının Özellikleri Nelerdir?
Yangın kapıları bazı temel bileşenlerden oluşur çelik, ısıya dayanıklı cam ve ısıya dayanıklı ahşap gibi.
Yangın kapıları içi boş metalden veya birkaç katmanlı bir panelden oluşabilir. Bazı kapıların ağırlığı çok fazladır. Kapı kenarındaki ısı 200 dereceye kadar çıkarıldığında kapı genişler ve kapı bileşeni kapı ile çerçeve arasındaki boşluğu kapatmak üzere tasarlanmış conta olmalı.Özel amaçlı yapılan binalarda bölümleri ayırmada kullanılmalıdır.

Seçilecek kapı için kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra. Gerekli işaretler ve aydınlatmalar yapılmalıdır. Acil durum butonu, acil çıkış kapısı lambası, kırmızı üzerine fosforlu yazıyla “yangın çıkış kapısı” gibi ibarelerin olduğu plan hazırlanmalıdır.

Diğer Makaleler

Makaralı Yangın Merdiveni

MAKARALI YANGIN MERDİVENİ Yangın Merdiveni ve Önemi Yangın merdivenlerinin yüksek binalarda, alışveriş merkezlerinde, kamu ve özel iş kurumlarında, hastaneler, okullar, sağlık kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında olması gerekir. Yangın merdiveni sayesinde oluşan yangın durumundan güvenli bir şekilde kaçış amaçlanır. Yanan bölgeden ya da binadan hızlı bir şekilde tahliye yapılır ve böylece yangının afet olmasının önüne geçilir. Yangın Merdiveni Çeşitleri Yangın merdivenleri iki çeşit gruba ayrılarak sınıflandırılır. Bunlar: Z tipi denen çift kollu yangın merdivenleri ve dairesel şekildeki yangın merdiveni olarak


Devamı

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z Tipi Yangın Merdiveni Yangın merdiveni nedir? Her türlü binada, olası bir yangında kaçış imkanı sağlayan merdivenlerdir. Bu merdivenler sayesinde can güvenliği yüksek oranda elde edilmiş olur. Birçok farklı dizaynda yangın merdiveni üretilmektedir. Yangın merdiveni imalatı ve gereksinimi söz konusu olduğunda Z tipi merdivenler bir adım öne çıkar. Z Tipi Yangın Merdiveni Nedir? Z tipi yangın merdivenleri, ülkemizde son yıllarda yapılan yönetmelik değişikliği neticesinde zorunlu hale gelmiştir. Yangınla mücadele yönetmeliği nedeniyle bu merdiven türleri, sıklıkla tercih edilmeye başlandı. ‘’Z tipi yangın merdiveni&


Devamı

Evler İçin Yangın Merdiveni Neden Önemlidir?

Evler İçin Yangın Merdiveni Neden Önemlidir? Evlerde yangın merdiveni kurulumu ve kullanımı zorunlumu? Yoksa değilmi konusu çokça tartışılın bir konudur. Evlerde yangın merdiveni kurulumu yönetmeliklerde olduğu halde zorunluluğu bağlamında hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştır yani yapılıp yapılmaması tamamıyla apartmanların veya site yönetimlerinin insiyatifine brakılan bir konu olarak ortada durmaktadır… bizler firma olarak bu muamaya devlet eliyle bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İstanbul gibi birçok büyük şehirler kanunlar tarafından zorlanmadıkları halde yangın merdiveni yaptırmaktadır. Yangın merdivenleri ka


Devamı

Yangın Merdiveni İmalatı

Yangın Merdiveni İmalatı İnsan hayatı için son derece mühim olan yangın merdivenleri belli standartlara uygun şekilde üretilmelidir. Bu nedenle yangın merdiveni imalatı yapacak olan firma doğru seçilmelidir. Buna göre her merdivende binanın yüksekliğine bağlı olarak çıkış kapıları yapılmalıdır. Genellikle iki çıkış kapısı kullanılır. Eğer bina yüksekliği 21 metreden fazlaysa bu durumda üç çıkış kapısı yapılması gerekir. Yangın merdivenlerinin iki yanında korkuluk, set ya da duvar bulunmalıdır. Aksi halde binadan tahliye sırasında düşme gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Merdiven kesintisiz şekilde üretilmeli ve


Devamı

Yangın Merdiveni Firmaları

Yangın Merdiveni Firmaları İmalat için yangın merdiveni firmaları arasından seçim yaparken çeşitli özellikler dikkate alınarak karar verilmelidir. Fiyat ve hizmet kalitesi arasında oran bulunması firmaların tercih edilme nedenleri arasında yer alır. Firma sayısının fazla olması sebebiyle en iyi ve dayanıklı merdiveni en uygun fiyatlarda imal eden firma daha fazla talep görür. Yangın sırasında can kaybını en aza indirmek ve binadan tahliyeyi daha kolay hale getirmek amacıyla kullanılan yangın merdivenleri 1. Sınıf malzemeler kullanılarak üretilmelidir. Merdivenler mutlaka bina yapısı ile uyumlu olmalı, yüksekliği ve genişliği alanında uzman kişiler tarafın


Devamı

KATLANABİLİR YANGIN MERDİVENİ

KATLANABİLİR YANGIN MERDİVENİ Akrobatik ya da portatif yangın merdiveni diğer bir adıyla katlanabilir yangın merdiveni ister çevirmeli sistemle isterseniz de yeni modelleriyle bir düğme ile aşağıya doğru sarkan merdiven vasıtasıyla yangından kurtulma yöntemidir. Katlanabilir yangın merdiveni halat, ırgat veya çelik metal ile yapılarak katlanılabilir bir özelliğe sahip olabilmektedir. Genellikle her tarafı kapalı veya dar sokaklı iş yerlerinde, işletmelerde kullanılmaktadır. Katlanabilir yangın merdivenleri acil durumlarda hızlı bir şekilde açılacak ve kolayca erişe bilenecek şekilde montajlanmaktadır. Diğer yangın merdiveni modellerine göre montajı ve iş&ccedi


Devamı

Portatif yangın merdiveni

Portatif yangın merdiveni özellik bakımından diğer yangın merdivenlerinden farklıdır ve avantajlıdır. Paslanmaz çelik kullanılarak imal edilen ürünün taşınması kolay olduğundan, acil durumlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Portatif özelliği nedeni ile ev ve iş yerlerinde acil tahliye durumlarında kullanılabilir. Açılıp kapanabilme özelliği bulunan ve çok fazla genişliğe sahip olması nedeni ile yer kapatmamaktadır. Acil durumlarda kullanım için tasarlanmış olan portatif yangın merdiveni kullanılacağında, tahliye için kullanılacak pencere veya balkon çıkışına sabitlenerek kullanıma hazır hale getirilir. Sabitleme işlemi itina


Devamı

Ekonomik yangın merdiveni

Ekonomik yangın merdiveni, Acil durumlarda ihtiyaç duyulan yangın merdiven modelleri arasında, birçok kişi kullanışlılığı sebebiyle ekonomik yangın merdiveni modellerini tercih etmektedir. Binanın yapısı dikkate alınarak en iyi ve hata payı olmayan tasarımlar yapılmalıdır. Kaliteden ödün vermeden üretim yapılmalı ve üretimin her aşaması ve montaj dahil olmak üzere herhangi bir sorununun ortaya çıkmaması sağlanmalıdır. Yapılabilecek ufak bir hata ve malzemenin kalitesiz olarak kullanılması gibi durumlar, kaza yaşanmasına sebebiyet verebilir. En ihtiyaç duyulduğu zaman rahatlıkla kullanılabilmesi beklenen ekonomik yangın merdiveni paslanmaya karşı di


Devamı

Ucuz yangın merdiveni

Ucuz yangın merdiveni, Mevcut olan yangın merdivenleri firmanın büyüklüğüne, kullanılacak olan malzemeye, imalat ve tasarlanma kanısına göre fiyat analizine sabit tutulmaktadır. Bu yüzden fiyatlandırmalarda çeşitlilik söz konusudur. Bu nokta da en dikkat etmemiz gereken şey yangın merdiveninin uygun fiyatlı ve kaliteli olmasıdır. Ucuz olduğu düşüncesi sizi yanıltıp malzemeleri kalitesiz kullandıklarını sizlere düşündürmesin. Çünkü hem kaliteli olup hemde ucuz olan bir sürü yangın merdivenleri mevcuttur. Burada önemli olan husus elbetteki işi yapacak ustaların güvenilir olması fakat unutulmamalıdır ki rekabet


Devamı

Resmi Kurumlarda Yangın Merdiveni Kurulumu

Resmi Kurumlarda Yangın Merdiveni Kurulumu, Resmî kurumlarda kullanılan yangın merdiveni de tüm merdivenlerde olduğu gibi standartlara uygun imal edilmelidir. Tam anlamıyla güvenli olması için bu şartnamede yazan esaslara göre imalat yapıldıktan sonra doğru şekilde montaj gerçekleştirilebilir. Kapıların konumu, kapı sayısı, merdiven kapasitesi gibi birçok husus bu noktada dikkat edilmesi gerekenler arasında yerini alıyor. Yapılan yerleşim ile tahliyenin daha kolay gerçekleşmesi sağlanıyor. En Yoğun Olduğu Saatlerdeki Kişi Sayısı Dikkate Alınmalıdır! Kapasite belirlenirken mutlaka resmi kurumun en yoğun olduğu saatler dikkate alınmalıdır. En yoğun saatte


Devamı